Kisah

Taubat Seorang Wanita (Berumur 20 Tahun-an)

A.H (nama inisial) adalah wanita berumur dua puluh tahun. Allah menginginkan kebaikan kepadanya, maka Ia memberikan taufik dan hidayah kepadanya. Ia menuturkan kisahnya: Dahulu kehidupanku seperti kehidupan jahiliyah. Walaupun aku anak dari orang tua yang taat dalam melaksanakan ajaran islam, namun saat itu aku tidak menjaga waktu-waktu shalat, hingga shalat Subuh aku lakukan pada jam… Continue reading Taubat Seorang Wanita (Berumur 20 Tahun-an)

Jejak Salafush Shalih

Satu Hadits Cukup Membuatnya Taubat

Ini adalah salah satu kisah pertaubatan di kalangan salaf yang saya kagumi. Taubatnya Al-Qa’nabiy, mantan pecandu khamr. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa Al-Qa’nabiy ini adalah seorang imam di jamannya, cahaya yang membuat cahaya-cahaya lain di dunia redup. Ia adalah ‘Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab Al-Qa’nabiy Al-Haaritsiy, Abu ‘Abdirrahmaan Al-Madaniy Al-Bashriy. Adz-Dzahabiy menyebutnya dengan : imam yang… Continue reading Satu Hadits Cukup Membuatnya Taubat

Hadits

Taubat Wanita yang Mencukupi untuk 70 Orang

Berikut ada kisah yang bisa diambil pelajaran mengenai wanita yang ingin bertaubat dari zina dengan ingin menjalani hukuman rajam. Hukuman rajam dikenakan bagi orang yang telah menikah lantas berzina dengan cara dilempar batu hingga mati. Siapa yang menjalani hukuman ini yang dijalankan oleh pemerintahan muslim (bukan individu atau kelompok Islam tertentu), maka dosanya bisa dimaafkan.… Continue reading Taubat Wanita yang Mencukupi untuk 70 Orang